top of page

Sitnu knjigu pišem...

DNEVNIK AMATERSKE RADIO-STANICE

Popunjavanje i uredno vođenje dnevnika radio-stanice je neodvojivi deo rada, uz to i obavezan prema pravilniku o radu. U dnevniku ćete zabeležiti sve svoje održane veze i podatke vezane za te veze. Biće vam drago, kada prođu godine, da se pristetite kako ste nekada uspostavljali veze i radili kada ste bili mlađi. 

PAPIRNI DNEVNIK

Dnevnik možete kupiti, a možete ga i sami napraviti, na primer u MS Wordu i odštampati. U svakom slučaju, treba da izgleda kao na slici ispod: 

Logbook.JPG

Na linku je pdf verzija dnevnika. Sačuvajte je i štampajte stranice po potrebi. 

Na linku je doc verzija dnevnika. Sačuvajte je i štampajte stranice po potrebi, ili je popunjavajte elektronski. 

POPUNJAVANJE DNEVNIKA

Iz zaglavlja kolona se jasno vidi koji se podaci popunjavaju. Da bi zapis bio valjan, sve kolone se moraju popuniti, osim podatka o poslatim i primljenim QSL kartama. Dodatne informacije (Info) su takođe neobavezne, ali korisne. 

Kolona

Podaci koji se popunjavaju

Datum

Datum kada je održana veza

GMT

Vreme po UTC 

Band

Opseg na kojem je rađena veza u MHz ili m

Mode

Vrsta rada koja je korišćena

Call

Pozivni znak korespondenta

RST RCVD

Primljeni raport

RST SENT

Predati raport

QSL S/R

Zabeleška o poslatoj/primljenoj QSL karti

Info

Dodatni podaci: QTH i ime korespondenta, oprema sa kojom radi ...

Log popunjen.JPG

Pored toga što je lepa uspomena, dnevnik može biti i izvor korisnih podataka. Iz dnevnika ćete videti u koje doba dana i godine ste radili neke daleke i interesantne veze, kakvi su bili signali i šta možete da očekujete kao pravilo.  

ELEKTRONSKI DNEVNIK

Veliki broj amatera danas koristi elektronske dnevnike. Najjednostavnije je popunjavati word ili excel fajl, ali je mnogo bolje koristiti namenske softvere, od kojih su mnogi besplatni. 

Elektronski dnevnici, pored beleženja podataka o vezama, nude mnoge druge vrlo korisne funkcije: 

  • Dok radite možete odmah dobiti podatke o udaljenosti korespondenta i potrebnom smeru antene

  • Znaćete da li ste i kada radili istu stanicu u prošlosti, na kojem opsegu i u koje vreme dana i godine

  • Možete pratiti status sakupljanja bodova za diplome, urađene zone ili DXCC zemlje

  • Postoje rutine za sortiranje, filtriranje i štampanje podataka za QSL karte

 

Rad u takmičenjima je sada postao nemoguć bez elektronskih dnevnika. Takmičarske komisije sada skoro isključivo primaju elektronske verzije logova (ADIF, Cabrillo), kako bi analizu i bodovanje uradili precizno, brzo i bez grešaka. 

Takmičarski programi vam omogućavaju da otpravljate predefinisane CW ili SSB poruke i malo vam olakšaju rad. Automatski se broje veze i formiraju prilagođeni raporti, kao i kontrola duplih i neispravnih veza. Tokom kontesta uvek imate ažurirane podatke o osvojenim bodovima, ostvarenom broju veza u jedinici vremena (rate), grafički prikaz položaja linije sumraka (gray line), vezu sa klasterom i prikaz spotova itd. 

Ako vam treba jednostavna dnevnik za svakodnevno logovanje, naročito za SOTA i FF rad, probajte Fast Log Entry.

FLE.jpg

Tekstualni interfejs za unos podataka u FLE

Ako želite moćan program za takmičenja, ali i svakodnevni rad, probajte neki od sledećih softvera:

  • N1MM

  • DXLog

  • WriteLog

  • WinTest

  • Logger32

 

Ni jedan od navedenih nije najbolji, i svaki je najbolji: ovo je pitanje ličnog ukusa, osećaja i specifičnih funkcija koje odgovaraju konkretnom operatoru i njegovim aktivnostima. Porazgovarajte sa nekim od iskusnijih kolega, neka vam pokažu koji loger koriste, pa ćete odlučiti nakon što upoznate par njih. 

Prozor za unos podataka u N1MM

N1MM.png

Izgled ekrana u DXLog programu

DXLog.jpg
bottom of page