top of page

VHF, UHF, SHF: oprema za u džep

RAD NA UKT OPSEZIMA
KT I UKT

Iako slične onima na KT, radio veze na UKT opsegu imaju svoje specifičnosti. 

Na visokim frekvencijama prostiranje talasa je pravolinijsko, bez reflaksije i savijanaj od jonosfere, pa su veze ograničene na tzv. kvazi optičku vidljivost. To znači da je, manje-više, domet do i malo iza horizonta, ukoliko nema fizičkih prepreka. Više o prostiranju UKT talasa možete naći u poglavlju o propagacijama

Ova ograničenja zahtevaju dovijanje: antene sa većim pojačanjem, rad sa pogodnih lokacija na većim visinama, rad sa usmerenim antenama i druge tehnike. 

UKT talasi se mogu odbijati od prepreka, pa se rade veze sa odbijanjem od Meseca i meteorskih tragova. 

Rade se i ozbiljna takmičenja, CW i SSB vrstama rada, ali je broj učesnika uglavnom manji i daljine koje se postižu su neuporedivo kraće od onih na KT. Tehnika CW i SSB rada se praktično ne razlikuje od rada istim modovima na KT. 

 

Ipak, UKT ima svoje prednosti. Dimenzije antena su mnogo manje jer govorimo o talasnim dužinama od 2m i kraćim. 

To znači da se lako napravi usmerena Yagi antena sa više elemenata, pa i sistem od više kolinearnih antena, što je na KT nezamislivo. 

Korišćenjem frekventne modulacije (FM) ostvaruju se pouzdane veze sa visokim kvalitetom zvuka, pa je takva komunikacija idealna za ćaskanje, ali i za ozbilne primene. Sve funkcionalne profesionalne mreže u VHF i UHF opsegu koriste FM način rada: policija, vatrogasci, hitna pomoć... I radio-amateri organizuju svoje radio-mreže za opasnost (RMZO) na UKT opsezima. 

Pogledajte primere FM veza i pridržavajte se utvrđenih pravila. 

FM KOMUNIKACIJE

Za razliku od CW i SSB komunikacija koje ravnomerno koriste dodeljeni frekventni opseg, bez fiksnih kanala, FM deo opsega je organizovan po kanalima. Kanali obezbeđuju da se optimalno iskoristi opseg i pored veće širine koju FM komunikacija zahteva u odnosu na CW i SSB. 

Primenjuje se tzv. simpleksni rad, za direktne veze i semi-dupleksni rad za rad preko repetitora. 

Simpleksni rad omogućava kvalitetnu vezu ako su dve stanice međusobno u dometu.

Za rad se mogu koristiti stabilne, mobilne i ručne stanice. 

VHF uredjaj.jpg

Na slici levo je tipična UKT stanica, koja može biti stabina i mobilna. Snage do pedesetak vati, predstavlja pouzdan uređaj za veze sa bazne lokacije ili iz automobila.  

VHF UHF duobander.jpg

Ako radite na VHF i UHF opsegu, FM duobander je logična opcija.

Noviji uređaji se vrlo često rade iz dva dela: bazni deo uređaja koji se može smestiti negde u vozilu i upravljački deo sa displejem i komandama koji se montira u kokpitu i ne zauzima previše mesta.  

Ručni uređaj, popularni toki-voki, može biti monobander, duobander, čak i tribander. Zgodan je jer je mali, lagan a noviji uređaji imaju brojne funkcije i mogućnosti. 

VHF handheld.jpg
FM REPETITORI

Kao šro smo već videli, FM veze na UKT opsezima imaju domet ograničen na kvazi-optičku vidljivost, a poseban problem su fizičke prepreke, naročito visoke planine. Kako bi se što veće oblasti pokrile pouzdanom radio-vezom, koriste se repetitori montirani na visokim tačkama terena: planinskim vrhovima u prirodi ili visokim objektima u gradu. 

Repetitori i stanice koje ih koriste rade u tzv. semidupleks radu. To znači da korespondenti rade kao u simpleksu, istovremeno jedan govori a drugi sluša. Za razliku od simpleksa, semi-dupleksni repetitorski rad zateva dva kanala. Korespondenti emituju na ulaznoj frekvenciji repetitora (plava strelica), repetitor primljeni signal istovremeno emituje na izlaznoj frekvenciji repetitora (crvena strelica) i taj signal prima korespondent. 

Repetitorski kanali se obeležavaju slovom R, za razliku od simpleksnih koji se obeležavaju sa S. Ulazna i izlazna frekvencija se razlikuju za 600kHz, tako da je, na primer, ulazna frekvencija repetitora R0 na kojoj emituju korespondenti a prima repetitor 145,000 MHz, dok je izlazna frekvencija na kojoj repetitor reemituje a korespondenti slušaju 145,600 Mhz.  

Lista svih VHF i UHF kanala, repetitorskihi simpleksnih, definisana je planom raspodele frekvencija.  

Repetitorska mreža se planira i formira tako da se efikasno pokrije što veća teritorija. 

 

Repetitor.jpg

145.000

145.000

145.600

145.600

R0 Repetitor

bottom of page