top of page

HiFi radio komunikacije

FM VEZE

FM komunikacije odlikuje visok kvalitet zvuka ako su signali dovoljno jaki. ​Zbog toga je korišćenje UKT FM stanica veoma popularno, naročito na VHF i UHF opsegu. 

Pored simpleksa, na raspolaganju je (pomalo haotična) mreža repetitora koja povećava domet i omogućava lakšu komunikaciju između amatera koji nisu međusobno blizu niti sa iste strane planine. 

FM UREĐAJ

Na tržištu je raspoloživ veliki izbor različitih uređaja: mobilnih koji su pogodni i za bazni uređaj na fiksnoj lokaciji, kao i bezbroj ručnih uređaja različitih mogućnosti i opcija. Monobanderi, duobanderi, tribanderi, digitalni, analogni,... 

Za početak, zadržaćemo se na primeru "klasičnog" duobandera kakav je Icom IC-2730. 

IC2730.jpg

Uređaj ima dvostruke, nezavisne komande za svaki od opsega. Karakterističan je veliki LCD ekran sa podacima za VHF i UHF. 

"Glava" uređaja se može odvojiti i montirati na pogodno mesto dok se glavna "kutija" postavi u prtljažniku ili na nekom drugom pogodnom mestu. Snage ovakvih uređaja idu i do 50-70W, pa su sasvim dovoljni za ugodnu i pouzdanu komunikaciju tokom vožnje ili sa udaljenih lokacija. 

Obično je najveće dugme DIAL, koje ima funkciju VFO-a ili promene kanala. Uređaj može da radi u VFO modu, gde slobodno birate frekvenciju koja se menja u predefinisanim skokovima, najčešće 12.5kHz. Drugi način rada je MEM, izbor memorisanih simpleks ili repetitorskih kanala. Pored frekvencije kanala, memoriše se repetitorski šift (-600 kHz), subtonski signal za otvaranje repetitora, nivo snage i drugi podaci za taj kanal, a mogu se označiti imenom po želji.

 

AF gain (VOL) ima standardnu funkciju podešavanja jačine zvuka. 

 

Dugme Squelch-a (SQL) služi za podešavanje nivoa na kojem prijemnik "proradi". Naime, pozadinski šum kod prijema FM signala može da bude zamoran pa svi uređaji imaju squelch kolo koje blokira šum dok signal ne dostigne željeni nivo. Na taj način prijemnik "radi" samo kada je na ulazu signal dovoljnog nivoa. SQL komada se podesi tik iznad tačke kada se šum u zvučniku "ugasi". Možete ga podesiti na niži nivo kada radite sa korespondentom čiji je signal slab pa "ne prolazi kroz squelch". 

Mikrofon uvek ima PTT (Push To Talk) taster za prelazak na predaju, a najčešće i UP/DN tastere za izbor kanala. Pored toga, svaki proizvođač pokazuje dodatnu maštovitost dodavanjem gomile drugih "dugmića" koji imaju različite funkcije. Za uobičajen rad, međutim, dovoljan je samo PTT.

Na raspolaganju su vam različite mogućnosti i igračke: Dual Watch (istovremeno praćenje dva kanala), SCAN (skeniranje izabranih kanala i provera ima li signala na nekom od njih), veliki broj memorijskih kanala, time-out timer (za sprečavanje predugačke predaje) itd. Priručnici su postali knjige sa mnogo strana, čitajte i učite. 

Ručni uređaji se razlikuju po veličini, težini i izlaznoj snazi, ali gotovo da ne zaostaju po bogatstvu funkcija i opcija za mobilnim uređajima. 

ODRŽAVANJE FM VEZA

Priključite i proverite napajanje i antenu, utaknite mikrofon, uključite uređaj i spremni ste za rad. 

Veze na FM se ne razlikuju po pravilu od SSB veza, pa se model SSB veze skoro u potpunosti može primeniti i ovde. 

Ipak, ima specifičnosti. 

FM veze se održavaju na kanalima, pa se umesto VFO-a najčešće koriste memorisani kanali, simpleks i repetitori.

Ponavljanje znakova na početku i kraju svake relacije je pravilo, mada ga se mnogi ne pridržavaju. 

Pošto se sagovornici uglavnom poznaju i često komuniciraju, otpada upoznavanje i razmena osnovnih podataka, osim kod prvog susreta.  

Pre početka pozivanja proveriti da li je kanal slobodan, ne treba upadati ljudima u reč i prekidati razgovor koji je u toku. 

Napravite malu pauzu između relacija, dozvolite da se još neko javi ako želi. 

Ako se dobro čujete sa korespondentom, smanjite snagu. Nema potrebe da grmite, dovoljno je da se čujete, a i sačuvaćete bateriju ako radite sa ručnim uređajem. 

OCENA KVALITETA SIGNALA

Za ocenu kvaliteta FM signala koristi se tzv. Q skala, sa 5 nivoa: 

Q1  nerazumljivi signali 

Q2  jedva razumljivi signali 

Q3  teško razumljivi signali 

Q4  signal razumljiv 

Q5  sasvim razumljiv signal 

Primetićete da se na FM ne daje ocena snage signala već razumljivosti. 

KOMUNIKACIJE PREKO REPETITORA

Dobra stvar sa repetitorima je što možete da se čujete daleko. Loša stvar je da se daleko čuje i ono što ne radite kako treba. 

Repetitori omogućavaju komunikaciju između stanica koje inače ne bi mogle da uspostave vezu. Zbog toga ih treba za to i koristiti. Ako možete komunicirati bez repetitora, koristite simpleksne kanale. 

Poštujte Kodeks rada preko repetitora (prema knjizi M. Mandrina "Amaterske radio-komunikacije"), tu je navedeno uglavnom sve što je važno: 

1. Pre početka emitovanja valja proveriti:

  • da li je izabranodgovarajući kanal;

  • da li tonski poziv (ukoliko se koristi) radi ispravno;

2. Proveriti da li aktivirate samo repetitor koji želite ili, možda, i neki drugi. Ova provera je naročito važna prilikom promene položaja.

3. Pre emitovanja treba slušati repetitor radi provere da li je ispravan. Ukoliko čujete stanicu iz svoje blizine (lokalnu stanicu) koju želite pozvati, obavezno poslušajte na ulaznoj frekvenciji repetitora da biste proverili pre pozivanja da li je ta stanica u dometu za simpleksni rad.

 

4. Ne pozivajte “CQ” preko repetitora.

Dovoljno je jednostavno uključiti predajnik i objaviti da slušate preko repetitora, na primer: “YU1SJ sluša preko 4N1VBG” (ne valja “YU1XX na R6”). Dovoljno je ovakav poziv uputiti samo jednom. Ukoliko zovete određenu stanicu, zovite ovako: “YU1AA, ovde YU1BB”.

 

5. Kada je veza uspostavljena:

  • na početku i na kraju svakog dela veze treba davati samo svoj pozivni znak, na primer: “YU7AA ponovo” ili “ovde YU8AA”;

  • obavezno biti kratak u emisijama - one ne treba da traju nikako duže od jednog minuta za jedan deo (relaciju);

  • repetitor nemojte smatrati svojim “posedom”, na njega niko nema monopol i svi ga ravnopravno mogu koristiti;

  • pređite na direktan (simpleksni) rad čim za to imate uslove, naročito ako imate fiksne stanice;

  • ukoliko vam drugi skrenu pažnju da je vaš signal takav da aktivira repetitor samo povremeno ili da signalom koji sadrži veliki šum dolazite na ulaz repetitora, prekinite vezu i pokušajte kasnije kada se nađete u boljem položaju ili kada na drugi način popravite signal.


6. Ako želite ući u vezu koja je u toku, jednostavno čekajte na uobičajenu pauzu između dve emisije i tada najavite svoj znak.

Ne vičite “brejk”, a pogotovu ne “brejk, brejk”. Jedno “brejk” znači da želite prekinuti vezu, ali je to bolje uraditi direktno pozivnim znakom. Dvostruki “brejk” znači da onaj koji na taj način prekida vezu ima hitnu poruku. Trostruki “brejk” (“brejk, brejk, brejk”) znači da se stanica javlja u situaciji neke nesreće.

7. U slučaju vanrednih okolnosti (nesreća) dozvoljeno je prekinuti svaku vezu koja je u toku. Potrebno je odmah objaviti:

  • da imate poruku koja se odnosi na vanredne okolnosti;

  • šta vam je potrebno od drugih stanica (prenos poruke telefonom, dežurstvo i sl.).

Ne odgovarajte na poruke u vanrednim okolnostima ukoliko ne možete obezbediti pomoć ili uslugu koja se traži.

8. Nemojte davati izveštaj o prijemu pomoću RS-skale. Vaše “primam te sa 59” ili “59 za repetitor” pokazuje da ste neznalica ili da ne razmišljate. Vi primate signal repetitora, koji je uvek isti. Kod FM veza RS skala ne znači ništa. Ako baš nećete, a trebalo bi, da opisno dajete izveštaj, upotrebljavajte procenu razumljivosti od Q1 do Q5.

bottom of page