top of page

Govori radio-amaterski da te ceo svet razume

SKRAĆENICE, SRICANJE I RADIO-AMATERSKI REČNIK
CW SKRAĆENICE

Radio-amateri imaju svoje skraćenice koje koriste kada rade CW veze, toliko odomaćene da neke reči koriste i u svakodnevnom govoru, a naročito kada koriste moderne načine komunikacije: Facebook, Twitter, Instagram.

Skraćenice omogućavaju da koumunicirate sa strancima a da ne znate jednu reč engleskog ili drugog jezika. 

Zbog toga je veoma bitno da naučite skraćenice i da ih koristite u radu. 

CW POZDRAVI

Iako se koriste  prvenstveno u CW saobraćaju, prešli su u naviku i koriste se i na SSB i kada se amateri negde sretnu. 

44  Pozdrav koji koriste učesnici SOTA, FF i drugih aktivnosti na otovrenom

55  Mnogo uspeha, koristi se u Evropi

73  Mnogo pozdrava, tradicionalno najčešći radio-amaterski pozdrav 

88  Poljubac

99  Nestani bez traga (i mnogo gore od toga), uvredljivo je i nemojte ga koristiti. 

JOŠ NEKE CW SKRAĆENICE

Postoje CW skraćenice koje se koriste u amaterskim vezama, a poreklo im je iz komercijalnihi drugih telegrafskih komunikacija u prošlosti. Iako sastavljeni od dva znaka, kucaju se zajedno, kao jedan:

AR  Kraj predaje

AS  Period čekanja

BK  "Upadanje" u vezu

BT  Rastavnica (=)

DE  Od

K     Poziv na otpravljanje, kraj predaje

SK   Završavam

Greška se signalizira sa nekoliko tačkica. 

Q-kod

Q-kod je takođe nasleđe iz komercijalnih i profesionalnih telegrafskih komunikacija. Sastoji se od troslovnog koda koji obavezno počinje sa Q. Karakteristično je da Q skraćenice mogu da budu upitne, kada se dodaje "?" ili da konstatuju neku situaciju. Takođe, iza nekih skraćenica može ići numerički parametar koji određuje neku veličinu. 

 

Na primer: 

QRM?    Imate li smetnje od drugih stanica?

QRM4    Imam jake smetnje od drugih stanica

Ili:

QRV?   Jeste li spremni za prijem?

QRV     Spreman sam za prijem

Naravno, navika je čudo, pa amateri upotrebljavaju Q-kod i u SSB vezama, što nije baš pravilno i treba izbegavati. 

QAP

Treba li da vas slušam?

Slušajte me na ... kHz

QRA

Kako se zove vaša stanica?

Moja stanica se zove...

QRB

Na kojoj ste udaljenosti?

Moja udaljenost je približno ... km

QRG

Koja je vaša tačna frekvencija?

MOja tačna frekvencija je ... kHz

QRH

Da li moja frekvencija varira?

Vaša frekvencija varira

QRL

Da li ste zauzeti?

Zauzet, ne ometajte (kada se proverava da li je fr slobodna

QRM

Imate li smetnje od drugih stanica?

Smetnje su 0..5 (ocena)

QRN

Imate li atmosferske smetnje?

Smetnje su 0..5 (ocena)

QRO

Da li da povećam snagu?

Povećajte snagu

QRP

Da li da smanjim snagu?

Smanjite snagu

QRQ

Da li da kucam brže?

Kucajte brže sa ... grupa u minuti

QRS

Da li da kucam sporije?

Kucajte sporije sa ... grupa u minuti

QRT

Da li da prestanem sa predajom?

Prestanite sa predajom

QRV

Da li ste spremni za prijem?

Spreman sam za prijem

QRX

Kada ćete me ponovo zvati?

Zvaću vas ponovo u ... sati

QRZ

Ko me je zvao?

Zvao vas je ... da dođete na ... kHz

QSB

Da li jačina mog signala varira?

Jačina vaših signala varira

QSL

Da li potvrđujete prijem?

Potvrđujem prijem

QSO

Možete li raditi neposredno?

Mogu raditi neposredno

QSV

Da li da otpravljam seriju VVV?

Otpravljajte seriju VVV

QSX

Hoćete li da slušate ... na ... kHz

Slušaču ... na ... kHz

QSY

Treba li da pređem na drugu frekv.?

Pređite na drugu frekvenciju

QTC

Imate li telegram za mene?

Imam ... telegrama za vas

QTH

Koja je vaša lokacija?

Moja lokacija je ...

QTR

Koje je tačno vreme?

Tačno vreme je ...

Iako je ovo ispravna tabela, primetićete tokom rada da se stvari menjaju. Opet stvar navike. 

Na primer. QRZ se koristi skoro uvek u upitnom obliku, tj. "da li me jeneko zvao?" ili "ko me je zvao?"

QRH nikada nisam čuo na opsegu.

QSO je postao opšte prihvaćeni izraz za vezu: "imali smo QSO ..."

QRP je takođe izraz za rad malom snagom, a QRQ za rad telegrafijom velikim brzinama (HST - High Speed Telegraphy).

Ovo NIJE kompletna lista skraćenica Q-koda, ali su navedene one koje se realno sreću u upotrebi kod radio-amatera. Ko želi da pogleda celu listu, lako će je naći na internetu.  

 

TABLICA SRICANJA

U slučajevima kada su signali slabi, postoje atmosferske ili smetnje od drugih stanica, SSB signali nisu tako jasni i čitljivi. Da bi se važne informacije prenele, koristi se sricanje: izgovaranje svakog slova u reči odgovarajućom standardnom rečju. Na primer: 

    "Moje ime je Petar, kao Pirot Evropa Timok Avala Ruma"  

Postoji međunarodna tablica sricanja (ili spelovanja), a i svaka zemlja ima svoju, koju koriste amateri kada razgovaraju sa sunarodnicima.

Bitno je da koristite standardne reči za sricanje i da ne izmišljate svoje, jer je bitno da operator sa druge strane čuje nešto poznato što će lakše prepoznati. 

Zvanična tablica sricanja, naša i međunarodna, data je u nastavku.

Slovo

Srbija

Međunarodna 

A

Avala

Alpha

B

Beograd

Bravo

C

Cetinje

Charlie

D

Drina

Delta

E

Evropa

Echo

F

Futog

Foxtrot

G

Golija

Golf

H

Heroj

Hotel

I

Igalo

India

J

Jadar

Juliet

K

Kosovo

Kilo 

L

Leskovac

Lima

M

Morava

MIke

N

Niš

November

O

Obilić

Oscar

P

Pirot

Papa

Q

Kvorum

Quebec

R

Ruma

Romeo

S

Sava

Sierra

T

Timok

Tango

U

Užice

Uniform

V

Valjevo

Victor

W

Duplo ve

Whiskey

X

Iks

X-ray

Y

Ipsilon

Yankee

Z

Zemun

Zulu

Naša slova kojih nema u međunarodnom alfabetu sriču se na sledeći način:

Ć

Ćuprija

Lj

Ljubovija

Č

Čačak

Nj

Njegoš

Đ

Đakovica

Š

Šabac

Džep

Ž

Žabalj

Brojevi se na našem i engleskom jeziku izgovaraju na sledeći način:

1

Jedinica

One

2

Dva

Two

3

Tri

Three

4

Četiri

Four

5

Petica

Five

6

Šest

Six

7

Sedam

Seven

8

Osam

Eight

9

Devet

Nine

0

Nula

Zero

Tablica sricanja
CW Skracenice
Q kod
bottom of page