top of page
Avala 2019 (2).JPG

YUFF

  FLORA & 

  FAUNA 

Na slici: YU0W tokom aktivacije
YUFF-0006 Avala  

YUFF je deo svetskog pokreta WWFF (World Wide Flora & Fauna), koji populariše rad iz prirode, iz zaštićenih prirodnih zona i nacionalnih parkova. 

Kao i kod drugih sličnih aktivnosti, učesnici su aktivatori i lovci. Uslov za validnu YUFF aktivaciju je održanih 100 veza, bilo kojom vrstom rada i na bilo kom opsegu. Međunarodna norma je 44 veze za aktivaciju.

Sajt svetske organizacije je osnovni izvor informacija o pravilima, aktivnostima i drugim činjanicama. Na njemu možete naći: 

  • Pravila koja važe za sve aktivnosti

  • Liste zona koje se priznaju za WWFF aktivacije, uključujući i YUFF zone

  • Mape zona, sa podacima o zonama i interaktivnim korišćenjem

  • DX-Cluster sa podacima o aktivacijama i FF aktivnostima

  • Online logovi sa podacima o urađenim aktivacijama i ostvarenim vezama.

U Srbiji je aktivna YUFF grupa aktivista koja ima svoj sajt i na njemu postoji dosta korisnih podataka. 

Najvažnija aktivnost, pored onih svakodnevnih, je organizacija YT2A memorijala, takmičenja posvećenog našem prerano nastradalom drugu Goranu Saviću, koji je bio veliki zaljubljenik u prirodu i veoma predani aktivator. YUFF grupa izdaje i diplome i uopšte koordinira aktivnosti vezane za ovaj program. 

Na našem sajtu ćemo prenositi informacije iz drugih izvora o FF aktivnostima, kao i sve one informacije koje sami prikupimo a smatramo da vam mogu biti interesantne i korisne. 

WWFF2.jpg
FF02
FF-Kraljevac
WWFF Maps.JPG
WWFF CLuster.JPG
YUFF Diploma.jpg
FF Aktivacije

Kako da se pripremite za FF aktivaciju?

Ako ste pogledali uputstvo za SOTA aktivacije, imaćete osnovnu ideju kako treba da se pripremite i šta vam je sve potrebno. FF aktivacije su nešto manje zahtevne jer su i uslovi nešto manje oštri. U nastavku smo pokušali da damo skraćeni prikaz svetskih FF pravila. Domaća pravila za FF aktivacije možete naći na YUFF sajtu

Predmet FF aktivacije mogu biti samo kvalifikovana područja, o kojima podatke možete naći na svetskom ili domaćem FF sajtu. Za aktivaciju morate imati važeću dozvolu. 

Najbolje je da pre polaska dobro prostudirate kartu područja, najbolje koristeći online mape. Za razliku od SOTA programa, možete raditi iz svog vozila, tako da do lokacije ne morate isključivo da pešačite. Oprema zbog toga može biti nešto teža i obimnija. Za izvor napajanja ne postoje ograničenja, tako da možete koristiti akumulator iz vozila ili generator. 

Vodite računa o pravu pristupa lokaciji: tačka sa koje nameravate da radite može biti privatno vlasništvo, pa vam je svakako potrebna saglasnost vlasnika. Mislite na to da ste u gostima, pa se tako i ponašajte: ne pravite buku i ne ometajte druge koji takođe uživaju u prirodi. Poštujte prirodu, ne ostavljajte otpatke i čuvajte biljke i životinje. Vodite računa o vremenskim prilikama i u svakom trenutku mislite na sigurnost sebe i drugih.

 

Za uspešnu aktivaciju WWFF program propisuje minimalno 44 ostvarena kontakta sa izabrane lokacije, dok je za domaća priznanja potrebno imati celih 100 veza po lokaciji. Logovi se šalju preko YUFF sajta. U vezama se razmenjuje raport i identifikacija FF lokacije (WWFF referenca). Više od toga nije potrebno, veze treba da budu što kraće jer uvek ima nestrpljivih lovaca koji čekaju svoj trenutak.

Za brzo logovanje preporučuje se softver Fast Log Entry (FLE) koji je besplatan i možete ga naći na internetu. Iako svetska FF pravila prihvataju i CSV format, naš YUFF program prihvata slanje logova isključivo u ADIF formatu. Ako niste uradili svih 100 veza, možete ponovo aktivirati istu lokaciju i odraditi ostatak. 

Preporuka je da se učesnici pridržavaju pravila DX Code of Conduct. 

 

Uobičajeni pozdrav koji prati FF I SOTA aktivnosti je "44", pored starog dobrog 73. Ovaj pozdrav ima svoje značenje. Prva četvorka predstavlja četiri elementa: zemlju, vodu, vazduh i vatru. Druga četvorka predstavlja četiri strane sveta. 

Preporučene frekvencije na kojima se obično odvijaju WWFF aktivnosti su: 

CW: 3.544; 7.024; 10.124; 14.044; 18.084; 21.044; 24.894; 28.044

SSB: 3.744; 7.144; 14.244; 18.144; 21.244; 24.944; 28.444.

Frekvencije za digitalne komunikacije koriste se prema band planu. 

WWFF mape i direktorijum

Mape na WWFF sajtu ili mape na GMA sajtu su odlično mesto za početak planiranja FF aktivacije.

Na GMA sajtu prikaz je preko celog ekrana pa su malo lakše za korišćenje. Iz menija izaberite WWFF i otvoriće se dodatni meni sa padajućim listama za izbor zemlje. Kada izaberete zemlju, na mapi se pojavljuju WW lokacije. Klikom na lokaciju otvaraju se okviri sa detaljnim podacima.

Mapu možete koristiti u kombinaciji sa satelitskim snimcima, što pomaže pripremu aktivacije. Postoje putevi koji nisu ucrtani u mape, a na satelitskom prikazu se jasno vide. Ovo je dobro ako planirate kako da priđete lokaciji koju želite da aktivirate. 

Pred mapa, na raspolaganju je i svetski direktorijum FF lokacija. Izaberite zemlju, tj. naziv nacionalnog FF programa i otvoriće vam se lista svih registrovanih FF lokacija sa detaljnim podacima. 

WWFF Agenda, klaster i logovi

WW sajt nudi dodatne alate za pripremu i realizaciju aktivnosti.

WWFF Agenda prikazuje listu najavljenih FF aktivnosti širom sveta sa osnovnim podacima: datum i vreme aktivacije, identifikacija WWFF zone, frekvencija, način rada i ime aktovatora. Ako ste registrovani korisnik, možete uneti svoje nameravane aktivacije nakon logovanja na sajt. 

WWFFwatch DX-cluster je specijalizovani klaster za prikaz trenutnih aktivacija, Pored podataka o spotovima, u tabeli ćete naći i link na lokaciju na mapi. 

WWFF LogSearch stranica vam nudi pretraživanje uploadovanih logova po pozivnim znacima. Na stranici je dostupno i uputstvo kako se koristi Log Search i kako da aplicirate za diplome.  

Forum na WWFF sajtu omogućava razmenu informacija aktivnih članova. Težište je na nacionalnim programima i priznanjima, a postoji i 24h aktivni help desk. 

Priznanja i diplome

WWFF i nacionalni programi nude interesantna priznanja

Na delu WWFF sajta sa informacijama o priznanjima postoje dva linka: 

  • Global Awards, sa informacijama o priznanjima koje daje WWFF organizacija za aktivatore, lovce i prijemne amatere. 

  • National Programs, sa informacijama o lokalnim priznanjima koje daju nacionalne FF grupe. 

Domaća, YUFF priznanja naći ćete na odgovarajućoj stranici YUFF sajta

bottom of page