top of page

Sve na svom mestu

PLAN RASPODELE OPSEGA

Da bi se izbegao haos i omogućio nesmetan rad korisnika opsega, međunarodna organizacija radio-amatera IARU je propisala plan raspodele frekvencija i način njihovog korišćenja, u skladu sa odlukama ITU (Internacionalna Telekomunikaciona Unija). Mi pripadamo Regionu 1 IARU, pa se pridržavamo odgovarajućeg plana. 

 

Pored ovog plana, korišćenje frekvencija je određeno i klasom koju poseduje radio-amaterski operator.  

U nastavku su zvanični planovi raspodele frekvencija, prevedeni na srpski.

Pridržavajte se planova, u skladu sa klasom koju posedujete. 

HF (KT) plan raspodele frekvencija

VHF plan raspodele frekvencija

UHF plan raspodele frekvencija

Plan raspodele mikrotalasnih frekvencija

bottom of page