top of page
Šta to svetluca?
POZNAVANJE UREĐAJA

Gomila dugmadi, prekidača, svetiljki, displej napunjen podacima i simbolima... 

Čemu sve to služi i kako se radi sa stanicom, šta je važno, a šta su samo "zvončići i pištaljke"...?

Idemo redom, a najbolje je da počnemo na živom primeru, na realnim uređajima. Izabrali smo dva popularna uređaja koji se danas koriste. Jedan je malo stariji, drugi noviji i moderniji. Zadržaćemo se na "klasičnim" uređajima sa VFO-om, SDR ćemo ostaviti za neku drugu priliku.

FT897 je kompaktni Yaesu uređaj za sve opsege rada, od 1.8 MHz do 432 MHz, sa kontinualnim prijemnikom u celom opsegu. 

IC-7300 je još kompaktniji i znatno moderniji, sa mnogim novim opcijama i mogućnostima, a radi u opsezima 1.8-70 MHz. 

Iako kompaktni i pogodni za portabl rad, dovoljno su dobri da budu bazna stanica na fiksnoj lokaciji. 

Y897.jpg

FT897

ICOM7300.jpg

IC-7300

1. Priključite napajanje uređaja

Iako prednja ploča izgleda ineresantno, krenućemo prvo sa zadnje strane. 

Da bi uređaj radio, mora da ima napajanje. Neki uređaji imaju ugrađeno napajanje pa se priključuju na mrežu 220V kablom nalik onom za računare. Ako se napaja sa 12V jednosmerno, uz uređaj se dobije odgovarajući kabl sa konektorom. 

Priključak napajanja obeležen je brojem 1 na slikama zadnje ploče za oba uređaja na slikama u nastavku. 

Proverite da li je kabl za napajanje priključen. 

Rear IC 7300 2.jpg

IC-7300

Rear FT897.JPG

FT897

2. Priključite antenu uređaja

Po pravilu, priključak antene je SO239 ili N konektor na zadnjoj strani uređaja. Obratite pažnju, kod nekih uređaja (FT 897) postoje dva (ponekad i više) priključaka za antenu​, pa koristite onaj koji odgovara opsegu na kojem ćete raditi. Proverite u uputstvu!

Iako su moderni uređaji opremljeni odgovarajućom zaštitom, ne treba uključivati uređaj bez preiključene antene, osim kod testiranja i merenja sa veštačkim opterećenjem. 

Na gornjim slikama, antenski konektor je kod IC-7300 obeležen brojem 3, a kod FT897 brojem 9 (1.8-50MHz) i 8 (144 i 432 MHz).

3. Priključite mikrofon, slušalice i taster

Priključci mikrofona i slušalica su obično sa prednje strane, pa se IC-7300 i FT897 ne razlikuju po tome od drugih uređaja. Priključak slušalica (PHONES) je obično 3.5 mm ili 6.3 mm stereo utikač. Priključak mikrofona je višepolni, okrugli ili RJ-45 tipa. 

Taster se priključuje 3.5 mm ili 6.3 mm konektorom sa prednje ili zadnje strane, zavisno od uređaja. U našem primeru, oba uređaja imaju priključak tastera sa zadnje strane (broj 8 kod Icoma i broj 6 kod Yaesu uređaja), obeležen sa KEY.   

Noviji uređaji imaju ugrađen elektronski taster, tako da se pored običnog (straight) tastera može priključiti manipulator. Ne zaboravite da podesite koju vrstu tastera koristite, konsultujte uputstvo kako se to radi.   

4. Uključite uređaj i pripremite ga za rad

Udahnite duboko i pritisnite dugme za uključenje uređaja koje je označeno sa POWER ili odgovarajućim simbolom. 

Sačekajte da se uređaj uključi i prođe inicijalnu sekvencu. U pitanju je interni računar, pa treba sačekati njegovo "podizanje".

Izaberite opseg na kojem ćete raditi. Kod starijih uređaja je to obično obrtni preklopnik sa oznakama opsega, kod FT897 je sistem "band down-up" tastera, a kod IC-7300 koristi se meni na tač-skrinu. 

Izaberite vrstu rada (MODE) sa kojim ćete raditi. Opet: obrtni preklopnik, up/down tasteri ili meni na ekranu. 

FT897: BAND i MODE
kontrola 

Y897.jpg

IC-7300: BAND meni

Icom-band.JPG

IC-7300: MODE meni

Icom-mode.JPG
5. Odaberite frekvenciju i podesite prijem 

Najveće dugme na prednjem panelu je uvek VFO (Variable Frequency Oscilator) iliti skala. Smestite se udobno, postoji udubljenje za kažiprst. Okrećite VFO i čitajte frekvenciju na ekranu. Podesite VF pojačanje (RF Gain) i jačinu zvuka (AF Gain) na nivo koji je ugodan vašem uhu. Pronađite slobodnu frekvenciju i spremite se da pređete na predaju, ili nađite nekoga ko već poziva CQ.

Frekvencija mora da bude u opsegu koji je dozvoljen za vašu klasu! 

6. Pređite na predaju, uradite vezu!

Ako radite telegrafijom, pritisak na taster ili ručicu će vas automatski prebaciti na predaju.

Otpustite taster ili ručicu nakon otkucane relacije i uređaj će preći na prijem.

Budite mirni i opušteni, kucajte ravnomerno i pažljivo i sve će biti u redu.

Ako radite fonijom, koristite PTT taster na mikrofonu. Pričajte u mikrofon sa desetak santimetara rastojanja od usta, nemojte previše udaljavati ili "gutati" mikrofon. 

U zavisnosti od jačine signala i gužve na opsegu, koristite zvučnik ili slučalice. 

Proverite na instrumentu da li uređaj daje snagu na predaji i koliko, kao i koliki je nivo SWR-a, koji je merilo prilagođenosti antene. Pokazivanja na ekranu se podešavajuu odgovarajućim menijima, proverite uputstvo za uređaj. 

Snagu uređaja možete podesiti od minimalne do maksimalne, u našem primeru 100W. Ako možete raditi manjom snagom, radite manjom snagom! Tako ćete pomoći da se rastereti opseg i smanje smetnje.   

Podesite nivo mikrofonskog pojačanja, kako biste ga prilagodili svom glasu (MIC GAIN). Nemojte preterivati jer možete izazvati izobličenje i smetnje.

Navedena podešavanja mogu biti odgovarajućim potenciometrom, a ponekad su stavka u meniju. KOnsultujte uputstvo.   

O tehnici održavanja veza, sadržaju komunikacije, popunjavanju dnevnika  i drugim bitnim stvarima proučite druga poglavlja na ovom sajtu. 

7. Nakon rada

Isključite uređaj.

Isključite antenski konektor, bolje je da je antena odvojena zbog mogućih pražnjenja kada ste odsutni. 

Ugasite i druge uređaje ako ste ih koristili. 

Sredite radni sto, proverite da li ste uredno popunili dnevnik. 

Ostavite radno mesto uredno i spremno za vas ili sledećeg operatora, ako radite u klubu. 

bottom of page