top of page
Sota reflector.JPG

KORIŠĆENJE

SOTA

RESURSA

SOTA aktivnost je podržana različitim alatima koji omogućavaju veću efikasnost i olakšavajuživot i aktivatorima i lovcima. 

Ipak, da bi svi zainteresovani mogli da koriste SOTA resurse i alate bez problema, potrebno je pridržavati se nekih pravila. 

Izvor/Source: SOTA web site

SOTAwatch i Reflektor

Reflektor je dodatak na SOTAwatch, obezbeđen od strane Management Team-a (MT), besplatan je i namenjen za diskusiju o temama vezanim za SOTA.

Postovi treba da budu u skladu sa temom, konstruktivni, prijateljski i pogodni za sve uzraste.

Sadržaj je javno vidljiv i sadržaj postova mora reprezentovati SOTA zajednicu ostatku sveta u pozitivnom smislu.  

 

Moderacija postova na Reflektoru i spotova 

Kako bi se održala opisana svrha sadržaja na sajtu i sprečila degradacija za najveći broj korisnika, povemeno je neophodna moderacija. Post će verovatno biti uklonjen ako je:  

  • Neljubazan

  • Uvredljiv

  • Pre-argumentovan 

  • Neprikladan za svrhu SOTAwatch

  • Narušava kopirajt

  • Pogrdan

Takođe, tema može biti zatvorena ako diskusija izlazi van kontrole ili komentari više ne doprinose vrednosti diskusije.  

Ako smatrate da je post nepotrebno uklonjen, pošaljite poruku direktno na adresu MT, sa kojim se o tome može razgovarati. Moderacija diskusija je ponekad težak posao - unapred se izvinjavamo ako dođe do grešaka. Ipak, odluka MT po takvim stvarima je konačna i bez ulaženja u javnu debatu o tome. Svako ko javno koristi SOTAwatch za osporavanje uklanjanja postova ili suspenziju korisnika, biće suspendovan bez odlaganja. Razlog je što nastavak debate i žalbi na moderirane postove često nanosi veću štetu od prvobitnog prekršaja! Molimo da svoju interes komunicirate direktno sa MT koji će biti srećan da to raspravi sa vama.  

Imajte u vidu da MT ima veoma retko želju ili razlog da bilo koga isključi iz korišćenja SOTAwatch. Suspendovani nalog će biti vraćen nakon jednostavnog pristanka na uslove korišćenja. Ipak, ukoliko postoji ponovljena potreba za moderacijom postova pojedinih korisnika, verovatno će doćiu do isključenja njihovih naloga.  

Treba napomenuti da je tokom dugih godina MT morao da moderira samo ekstremno mali broj korisnika, kao što se može i očekivati od zajednice radio-amatera. 

Politika spotovanja

Samo rad sa važećih SOTA vrhova može se spotovati na SOTAwatch.

Spotovi će ponekad biti brisani ako shvaćeni kao suvišni, naročito u danima sa velikom aktivnošću. Ovo će se desiti ako spot ne dodaje novu korisnu informaciju već više ponavlja informaciju iz prethodnih spotova.  

Molimo da ne budete uvređeni ako se to desi vama, jer je motiv da se SOTwatch učini što korisnijim svakome kome je to bitno.

 

Korišćenje korisničkih imena i pozivnih znakova 

Vaše korisničko ime na SOTAwatch treba da bude radio-amaterski pozivni znak ili SWL registracija koju posedujete legalno. Ako ništa od ovoga nemate, kontaktirajte SOTA MT za dalja uputstva. Kao deo procesa registracije, morate dostaviti važeću email adresu preko koje možete biti kontaktirani,  

Da bi izbegli konfuziju, postovi na Reflektoru moraju pripadati nosiocu pozivnog znaka pod kojim je post poslat, čak i u slučaju da je povezana aktivacija ili lov vršen korišćenjem klupskog ili drugog pozivnog znaka.

bottom of page