top of page
SOTA YU-ZS-117 8.1.jpg

EKOLOGIJA

Priroda pre svega: na planini smo u gostima, poštujmo domaćina!

Izvor/Source: SOTA web site

Radan Crna Čuka 1.1.jpg
FF-ekologija

Za najveći broj ljudi, lepota planina i brda privlači ih osvajanju vrhova. SOTA aktivatori dele to okruženje na vrlo osetljiv način. Ako je to nemoguće iz bilo kojeg razloga, ne treba nastaviti aktivaciju. SOTA aktivatori moraju imati mali uticaj na okruženje, što je slučaj u velikoj većini aktivacija.

U uzbuđenju rada radio-amatera, na primer kada radi neki redak DX, lako je zaboraviti da vikanje u mikrofon drugima izgleda kao neprihvatljiva aktivnost, naročito u planinama. Antene i žice su uljezi na planinskim vrhovima, makar na najvećem broju njih, i moraju se pažljivo postaviti: ne smeju blokirati puteve i treba da budu što manje vidljivi. Naprezanje da se čuje slab CW signal i pojačanje zvuka u zvučniku je samo "urbani" šum za sve druge: slušalice su strogo preporučene. U idealnom slučaju, ostali nikada neće primetiti radio-amatere ili će steći pozitivan utisak o hobiju: ako nije verovatno da će se to desiti, SOTA nije za vas.

Nije neophodno raditi tačno sa vrha, iako treba osvojiti vrh pre početka rada. Naša pravila dozvoljavaju rad u opsegu od 25 metara vertikalne razlike u odnosu na vrh, tako da je u najvećem broju slučajeva sasvim dovoljno prostora da se oprema postavi tako da nikome ne smeta i u zaklonu od vetra. U tom smislu, na popularnim vrhovima treba izbegavati upotrebu šatora, naročito ako mogu da privuku (često neželjenu ) pažnju vlasnika zemlje. 

Ako ste zamoljeni da napustite prostor, uradite to učtivo; čak i tamo gde imate pravo pristupa, nije sigurno da to pravo uključuje rad radio-amatera. Tipična aktivacija će uključiti jednog ili dva čoveka, trajaće kratko (najčešće kraće od sat i po). Vlasnici zemljišta najčešće tolerišu takve aktivnosti bez potrebe za formalnom dozvolom, naročito ako se sve dešava u blizini prostora sa javnim pravom pristupa. Za aktivacije većeg obima (na primer organizacija nekog klupskog događaja), treba uvek tražiti formalnu dozvolu. Da ne biste izbegli blanko zabranu, navedite uvek tačnu lokaciju i period rada. The SOTA Management Team traži da aktivatori ne ulaze u diskusiju vezanu za opšt epravo pristupa sa nacionalnim institucijama. Učesnici programa u UK nemaju pravo da pregovaraju u ime SOTA i i ako takvi pregovori budu potrebni, preuzeće ih Management Team.

Naša pravila o zaštiti okoline su jasna:

Briga o okolini (izvod iz SOTA Opštih pravila, tačka 3.7.3)

  • Aktivatori ne smeju učiniti štetu okolini. To uključuje oštećenje planine, zidova, ograda, žive stoke, zgrada itd. Svaki aktivator za kojeg se ispostavi da je namerno i bez pažnje učinio takvu štetu može biti isključen iz Programa, po odluci Programme Management Team-a.

  • Aktivatori moraju raditi na način koji je u skladu sa očuvanjem duha Programa. 

  • Aktivatori moraju raditi uz dužnu pažnju prema ostalim ljudima na planini. Activators Prekomerna buka, nepažljivo postavljanje opreme i antena itd. je neprihvatljivo i potencijalno nanaosi štetu ugledu Programa. Takvog ponašanje može dovesti do isključenja iz Programa, po odluci Programme Management Team-a.

Uređenje pristupa varira od zemlje do zemlje. Poštovanje lokalnih pravila je obavezno. 

Jedan od vaših *x*x!!! SOTA operatora pokvario je moj dan pešačenja...

Nadamo se da se to nikada neće desiti, ali ako niste radio-amater i imate žalbu, na pravom ste mestu. Pošaljite email SOTA Komitetu sa datumom, mestom i vremenom incidenta, zajedno sa kratkim opisom šta se desilo. Mi ćemo to istražiti, preduzeti odgovarajuće akcije i obavestiti vas šta smo preduzeli. Kontaktirajte nas ovde. Hvala vam za pomoć.

bottom of page