top of page

Tastatura za IC-705

Kao i drugi amateri, i ja imam izraženu potrebu da ponekad nešto napravim, popravim, nabudžim... Vrlo brzo nakon nabavke IC-705 i izlaska u aktivacije, shvatio sam da mi po hladnom vremenu odgovara da što manje kucam a da više koristim CW memorije. IC-705 ih ima dostupne preko displeja ali je nekako praktičnije da im se pristupa preko spoljne tastature, dok displej može da ostane ugašen kako bismo prištedeli bateriju. Uputstvo za IC-705 sadrži jednostavnu električnu šemu spoljne tastature koju svako može da napravi po potrebi. Čak i oni koji retko nešto samostalno prave mogu da naprave ovakav jednostavan sklop.


Od materijala je potrebno sledeće:

Tasteri: 8kom

Otpornici: 1K5-4 kom, 2K2-2kom, 4K7-2kom

Stereo utičnica 3.5mm: 1kom

Stereo utikač 3.5mm: 1kom

Širmovani kabl: <1m

Univerzalna štampana pločica: 1kom

Plastična kutija: 1kom


Šema je jednostavna:

Tastatura ne koristi napajanje te je potrebno samo sklopiti po elektricnoj shemi. Paralelnom vezom tastature i CW rucice moze se kombinovano raditi sa oba. Putanja za aktiviranje tastature iz menija je MENU>>SET>Conectors>External Keypad.


Pogled na unutrašnjost tastature:

Svi delovi su povezani lemljenjem na univerzalnoj pločici. Najpovoljniji raspored zavisi od veličine kutije.

Pošto ću spoljnu tastaturu koristiti uglavnom iz portabla, odabrao sam malu, laganu kutiju u koju sam ugradio 8 tzv. tactile switch-eva. Sve je kompaktno i lagano i ide u prilog radu iz portabla. Što manje dodatnih kilograma, a opet što više neophodnih drangulija :-).

Tastatura se može koristiti i sa drugim Icom uređajima koji je podržavaju.


Izgled gotove tastature:

Toliko od mene, čujemo se na bandu!

Alex YU0W110 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page