top of page

Naš predlog pravilnika za obuku

Već neko vreme se oštro raspravlja o pravilniku za obuku, klasama, CEPT-u i drugim povezanim temama.

Nagomilali su se brojni problemi, situacija je prilično nedefinisana i neregulisana. Šta smo mi smislili?


Nove klase

Kod klasa imamo nekoliko ograničenja: programi su prilično zahtevni i mlađi radio-amateri se susreću sa pojmovima i oblastima za koje su jednostavno isuviše mladi. Traže se teorijska znanja sa kojima se oni nisu sreli u svom školovanju do sada pa se ili uči napamet ili im se na ispitima gleda kroz prste.

Sa druge strane, prva klasa je usklađena sa CEPT programom pa je na osnovu nje moguće dobiti papir sa kojim se može raditi u inostranstvu.

Mnogobrojne promene u sistemu klasa dovele su do toga da migracija sa starih klasa (nekadašnje A, B, C...) dovode do zbrke.


Šta smo mi smislili:

  1. Napraviti tri klase, nazovimo ih A, B i C. Više ne treba.

  2. C klasa je početnička, tzv. entry klasa. Lako se polaže, akcenat je na operatorskim znanjima i veštinama, ima vremena za mudrijanje. Teorijski deo usklađen sa uzrastom i prethodnim znanjima. Naučiti, naročito mlade operatore, da lako i bez grešaka umeju da koriste radio-stanicu kako treba, da poznaju pravila rada i radio-saobraćaja, da budu bezbedni i sigurni kada rade. Prednost: brz start i akcenat na rad na stanici.

  3. B klasa je za malo starije, ili one koji su napredni. Malo više teorije, malo više znanja, veće i mogućnosti i manje ograničenja na opsegu. Dovoljno za konteste i DX rad. Usklađeno sa CEPT preporukama za Novice klasu, pa prema tome može da bude osnova da se radi u inostranstvu sa papirom koji bi izdao Savez.

  4. A klasa je ekspertska klasa, sa najvećim zahtevima, usklađena sa CEPT zahtevima (T/R 61-02 HAREC).

  5. Uvodimo ispite na elektronskoj platformi, praktično bez ijednog papira. Nema više petljanja sa formularima. Ceo pul pitanja je na sajtu za obuku. Svi ispiti se rade online popunjavanjem elektronskih upitnika. Nema mogućnosti za "muvanje", ispiti se generišu u trenutku kada počinje ispit. Izveštaj o ispitu i zvanična informacija se dobija preko sajta za obuku onog trenutka kada se ispit završi, istovremeno je spremna i diploma.

  6. Uvodimo sertifikovane ispitivače, koji moraju da zasluže svoju titulu. Nema ad hoc komisija, Savez delegira ispitivače koji se zapravo samo brinu o regularnosti ispita.

  7. Migracija sa postojećih klasa: 1 klasa u A klasu, 2 klasa u B klasu, 3 klasa u C klasu.

  8. Mora se doraditi Pravilnik o radio-amaterskim komunikacijama i uskladiti sa Ratel-om

U prilogu su sledeći dokumenti:

Pravilnik za obuku v.2
.pdf
Download PDF • 219KB

Program Draft A klasa
.pdf
Download PDF • 301KB
Program draft B klasa
.pdf
Download PDF • 242KBProgram draft C klasa
.pdf
Download PDF • 138KB

Priloge vezane za izgled i sadržaj elektronskih dokumentata još nismo postavili, radimo na tome.


Shvatite ovo kao predlog, preliminarnu verziju. Nije gotovo, ima još da se radi.

Predlozi, sugestije i preporuke su dobrodošli!


378 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page