top of page

Prvo i najvažnije: BEZBEDNOST! 

OPASNOSTI KOJE VAS VREBAJU I KAKO SE ZAŠTITITI

Radio-amateri su tokom svojih aktivnosti izloženi različitim opasnostima koje mogu dovesti do opasnih posledica i ugroziti zdravlje pa i život. Pokušaćemo u nastavku da ukažemo na te opasnosti i načine kako da ih izbegnete. 

 

Iako morate sve učiniti da izbegnete opasne posledice, veoma je korisno i preporučljivo da pohađate kurs prve pomoći i steknete znanja koja mogu spasiti život u slučaju nesreće. 

CK Srbije.jpg

Crveni Krst Srbije organizuje kurseve prve pomoći.

Takođe, sprovode i obuku za delovanje u nesrećama. ​

Pored toga što su ova znanja i veštine korisni i ponekad neophodni, možete biti od velike koristi u vanrednim situacijama, što se od radio-amatera i očekuje. 

NAPAJANJE I VISOKI NAPON

Instalacija električnog napajanja opreme donosi opasnosti od električnog udara i pregrevanja i požara kao direktne posledice pregrevanja. 


Napajanje radio stanice iz gradske mreže donosi opasnost od napona dovoljno visokog da izazove smrtni ishod ukoliko dodirnete "živi" odnosno fazni provodnik. Zbog toga morate obratiti posebnu pažnju na kvalitet izvođenja instalacije kojom se napaja vaša oprema. 

Proveravajte izolaciju na kablovima, provodnicima, kućištima i svakom elementu opreme. Gde god postoji opasnost direktnog dodira, zamenite ili popravite oštećeni element. 

Nemojte čekati da se problem desi, već delujte na vreme. 

NIKADA nemojte koristiti neproverene produžne kablove sa oštećenim utikačima ili utičnicima. 

Proverite opteretivost napojnih i produžnih kablova i ne preopterećujte ih preko granice. 

Proverite sve spojeve i pritegnite čvrsto. Oštećene kleme i kablove sa nepropisnim završecima zamenite. 

Provodnici koji su nedovoljnog preseka i slabi spojevi se prekomerno greju i najčešći su uzrok požara na instalacijama. 

Za instalacije koristite samo provernu opremu iz pouzdanih izvora. Mnogo je bolje dati malo više novca za opremu renomiranih proizvođača nego imati požar na instalacijama zbog jevtinih automatskih osigurača sa buvljaka. 

 

Ne nastavljajte produžne kablove drugim produžnim kablovima i tako unedogled. 

Ne koristite "licne" da popravite izgoreli osigurač. Zamenite table sa topljivim osiguračima modernim i kvalitetnim automatskim osiguračima. 

Automatski osigurač će vas zaštiti ne samo od kratkog spoja već i od tzv. "indirektnog dodira", odnosno slučaja kada fazni provodnik dođe u kontakt sa metalnim izloženim delovima uređaja. Uslov za to je da imate pravilno izabran osigurač u skladu sa presekom kabla i propisno "nulovanu" instalaciju sa provereno niskom otpornošću tzv. petlje nulovanja. 

Ako to nije slučaj, koristite zaštitne uređaje diferencijalne struje, tzv. FID sklopku. 

 

Ako niste stručni, prepustite sve ovo profesionalcima.

Radio-amaterizam po sebi ne daje dovoljno znanja u oblasti zaštite od strujnog udara i pregrevanja instalacije, već je to posao za obučene i opremljene profesionalce.  

Izjednacenje pot 2.jpeg
UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA STANICE

Ukoliko vam je oprema propisno uzemljena, smanjuje se rizik od električnog udara. Ovo podrazumeva da su vam sve mase uređaja povezane na šinu ili u tačku za izjednačenje potencijala, koja je propisno uzemljena, tj. povezana na zajedničko zaštitno uzemljenje.  

Izjednačenje potencijala se najbolje izvodi postavljanjem bakarne šine duž stola sa opremom na koju se povezuju tačke za uzemljenje na uređajima. Prepoznaćete ih kao zavrtnje na zadnjoj strani uređaja sa podloškama i (leptir) navrtkama. Spojite ih dovoljno debelim provodnikom (4-6 mm2) ili bakarnom pletenicom na bakarnu šinu za izjednačenje. Provodnik treba da ima presovane završetke (papučice) a bakarna šina propisne stezaljke za priključke sa uređaja. 

Šina za izjednačenje se povezuje na zajednički uzemljivač objekta. 

Svi provodnici za izjednačenje potencijala i uzemljenje treba da imaju izolaciju žuto-zelene boje. 

Grom.jfif
ATMOSFERSKA PRAŽNJENJA

Atmosferska pražnjenja nose veliku količinu energije i veoma visoke prenapone.

Direktan udar groma može prouzrokovati uništenje uređaja i ugroziti život onoga ko se nalazi u dodiru sa pražnjenjem. 

Udar na mestu udaljenom od vas može prouzrokovati prenaponski talas koji će takođe oštetiti ili uništiti opremu. Pojava prenapona u električnoj mreži ne mora biti posledica atmosferskih pražnjenja, ali ima iste razorne efekte na opremu. 

Potpuno efikasna zaštita ne postoji, ali neke mere su neophodne. Antenski stubovi i konstrukcije moraju biti uzemljene. Proračun uzemljenja i odabir opreme mora uraditi kvalifikovani prfesionalac. Gromobranska instalacija s emora stalno kontrolisati. 

Bez obzira da li je stub uzemljen, preporučuje se isključivanje antenskih kablova kada postojiopasnost od oluje i pražnjenja. I ako nema groma, statički elektricitet koji se javlja u toku oluje, iako relativno male energije, može dostići visoke vrednosti napona i uništiti osetljivu opremu. Ako je oluja blizu, izbegavajte kretanje u blizini konstrukcije antenskog stuba.  

Za zaštitu od prenapona koji se prenose napojnom mrežom, preporučuje se ugradnja odvodnika prenapona na mestu gde napojni vod ulazi u kuću, kao i na odgovarajućim mestima u kućnoj instalaciji.  

Penjaci

MIlan YU1ZZ i Raca montiraju stub na lokaciji YT2SS

RADOVI NA VISINI

Efikasnost antene uglavnom zavisi od visine stuba, pa je rad na montaži i održavanju antena skopčan sa kretanjem na velikoj visini. Za nesmetano kretanje na velikim visinama ljudi moraju biti posebno obučeni, opremljeni i sposobni. 

 

Bez sigurnosne opreme nema penjanja na visinu. Zaštitni pojasevi moraju biti sertifikovani i provereni svaki put pre korišćenja. Umesto pojaseva je bolje koristiti pojasevi sa ramenim gurtnama koje sprečavaju povrede pripadu. Adekvatni su pojasevi sa dve sigurnosne gurtne koje omogućavaju da je penjač i kada premešta jednu gurtnu još uvek vezan za konstrukciju onom drugom. Obavezna je odgovarajuća obuća koja se neće klizati i koja će rasteretiti stopala kod dužeg stajanja na uzanim prečkama konstrukcije. 

Obavezno je stalno korišćenje zaštitnog šlema i rukavica. Ovo važi i za "zemaljsku posadu" jer nije redak slučaj da sa vrha stuba poleti deo alata ili navrtka M20, koja vas bukvalno može ubiti ako joj se nađete na putanji pada.

Sva pomoćna oprema - dizalice, čekrci, koturače, konopci, sajle - moraju biti sertifikovani, provereni i apsolutno ispravni. 

Penjanje apsolutno nije dozvoljeno za ljude koji se ne osećaju dobro ili su pod dejstvom alkohola ili stimulativnih supstanci. Čak i ako ste sasvim zdravi i trezni, može se desiti da vam penjanje i velika visina ne prijaju. U tom slučaju, NEMOJTE se peti. 

Penjanje i radovi na visini mogu se obavljati samo ako vremenski uslovi to dozvoljavaju: danju, na dnevnom svetlu, bez vetra, kiše, snega i leda.  

merac polja

Merač jačine polja je jednostavan za samogradnju

VF ENERGIJA I ZRAČENJE

Emitovanje radio-talasa podrazumeva i emisiju visokofrekventne energije u vidu tzv. "nejonizujućeg zračenja" koje može imati veoma nepovoljno i opasno dejstvo na čoveka. 

Izlaganje elektromagnetnom zračenju može imati kao posledicu opekotine. Blizina antene koja emituje ili neoklopljenog linearnog pojačavača mogu biti izvori zračenja. Apsorpcija energije zračenja koja prouzrokuje opekotine zavisi od frekvencije, snage izvora i dužine izlaganja.

Postoje standardi koji propisuju dozvoljene odnose nivoa jačine električnog polja, frekvencije signala i vremena izlaganja.

Praktično, treba izbegavati blizinu antena koje emituju signal, naročito kod viših frekvencija, velikih snaga i usmerenih antena.

Predajnici, pojačavači i napojni vodovi moraju biti propisno oklopljeni a oklopi uzemljeni tako da se spreči "curenje" VF-a.

Ne radite sa VHF/UHF/SHF pojačavačima ako su im poklopci skinuti. 

Ljudi sa pejsmejkerima moraju u potpunosti da izbegavaju izloženost EM zračenju. 

Ako koristite ručnu radio-stanicu, udaljite je od glave, smanjite snagu ili koristite eksterni mikrofon. 

Koristite merač jačine polja da utvrdite postojanje VF zračenja. 

bottom of page